Kategorie
Ankety a dotazníková šetření
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10000.0 CZK
Vypracování postupu, obsahu, online naprogramování, sběr a vyhodnocení dat.
Interaktivní online mapa
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5000.0 CZK
Zobrazení bodů v online mapě. Mapa umožňuje filtrování záznamů, nastavení ikony a barvy podle kategorie záznamu a tp.
Vlastní instance programu pro sběr dat (nástěnka vlastních průzkumů)
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5000.0 CZK
Vytvoření samostatné nástěnky, na které můžete publikovat své průzkumy odděleně od ostatních. Oddělte svá data od ostatních.
Podrobné statistické vyhodnocení výsledků
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3000.0 CZK
Vytvoření PDF verze dotazníku k tisku + digitalizace dat
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Ne všichni respondenti mají přístup k počítači a online dotazníku. Připravíme papírovou formu dotazníku a zajistíme i jejich převod do elektronické podoby.
Zpracování výsledků ankety do formátu k tisku
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Zpracování výsledků do formátu prezentace
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2000.0 CZK
Kanboard - jak používat program pro projektový management
Kanboard je bezplatný a otevřený software pro řízení projektů (projekt management software). Jednoduchá správa, snadné zaučení pro efektivní využívání.
Kanboard
Kanboard je bezplatný a otevřený software pro řízení projektů (projekt management software). Jednoduchá správa, snadné zaučení pro efektivní využívání.
Ruční digitalizace papírových dat
25,00 Kč 25,00 Kč 25.0 CZK
Tvorba a provoz webových stránek
Od jednoduchých stránek až po komplexní portály na klíč.
Ankety, průzkumy, sběr dat - technické zabezpečení
Spravujeme digitální platformy jak pro administraci, tak pro zapojení účastníků z řad respondentů průzkumů a anket. Klientům nabízíme sdílené prostředí nebo samostatná řešení přizpůsobená individuálním potřebám.
Ankety, průzkumy a sběr dat - přednášky a školení
Vzděláváme osoby s rozhodovací pravomocí s možnostmi, jak efektivně zapojit veřejnost do participace.
Participativní rozpočet do škol - přednášky a školení
Vzděláváme veřejnost prostřednictvím online přednášek a školení o participativním rozpočtu ve školách (PRŠ). Zapojujeme osoby s rozhodovací pravomocí do rozvoje vize využívat participativní rozpočet pro rozvoj v jejich komunitách. Naše školení rozvíjejí dovednosti koordinátorů PRŠ, učitelů a zaměstnanců měst, obcí a městských částí , stejně tak a zástupců veřejnosti z řad neziskových organizací PRŠ dobře plánovat a realizovat. Školení a přednášky probíhají online formou 1 hodinových seminářů.
Participativní rozpočet do škol - technická pomoc
Pomůžeme vám naplánovat a provozovat celý proces PBŠ tak, aby efektivně zapojil vaši komunitu a podporoval spravedlnost a začlenění. Poskytujeme technickou pomoc včetně plánování a řízení projektů, školení, školení, materiálů a další podpory.
Propojení anket, školního a městského participativního rozpočtu
Maximalizujeme počet zapojených občanů (žáků, rodičů a rodinných příslušníků) do participace synergií mezi školním a městským participativním rozpočtem. Nabízíme řadu možných variant.
Novinka!
Série online anket
Ve volebním roce zajistíme realizaci série návazných online anket / šetření (cca 1x měsíčně). Zajistíme návrh anket, sběr dat, vyhodnocení, komunikaci s respondenty.
Novinka!
Zapojení dětí a mládeže do rozvojových záměrů obce či revitalizace městského prostoru
Formou participativně-vzdělávacích workshopů na základě prověřené metodologie, které lze uskutečnit online i osobně.
Vzdělávací workshopy na téma zapojení dětí a mládeže do rozvoje sídel a krajiny
Workshopy jsou vhodné pro úředníky i učitele. Online i prezenčně.