Kategorie
Tvorba strategického plánu (analytická, návrhová, realizační část)
Dokument realizujeme ve shodné struktuře členění jako metodika měření udržitelného rozvoje měst a obcí.
Tvorba koncepčního dokumentu
Tvorba strategických koncepčních dokumentů, jako např. mapování bezpečnosti veřejného prostoru, koncepce rozvoje veřejných prostranství aj.