LimeSurvey - open source, který výborně zvládá průzkumy a ankety

Co je LimeSurvey?

LimeSurvey je online průzkumný nástroj pro výzkumné ústavy, univerzity a další vzdělávací instituce. Pomáhá lépe porozumět lidem, zjistit více o názorech, zájmech a důvodech rozhodnutí.

LimeSurvey je perfektní řešení pro profesionální průzkum trhu, pokud jde o zákaznické průzkumy, které lze rozeslat do světa s jejich firemním designem. Univerzitám také nabízí všechny nástroje, které potřebují k provádění rozsáhlých studií, implementaci experimentálních návrhů nebo jen provádění jednoduchých průzkumů, to vše s neomezeným počtem uživatelů a strukturovaný systém rolí a práv.

Mezi jeho funkce patří neomezený počet průzkumů a uživatelů, vícenásobný číselný vstup, vícenásobný výběr s komentářem, nahrávání dat, vícejazyčné průzkumy, přenos externích parametrů, podpora Google Translate, opakovaně použitelné štítky dotazníků a mnoho dalších.

LimeSurvey je webová aplikace, která se instaluje na server uživatele. Po instalaci mohou uživatelé spravovat LimeSurvey z webového rozhraní. Uživatelé mohou používat formátovaný text v otázkách a zprávách pomocí editoru formátovaného textu a do průzkumu lze integrovat obrázky a videa. Uspořádání a design ankety lze upravit pomocí šablonového systému. Šablony lze měnit ve WYSIWYG HTMLeditor. Šablony lze navíc importovat a exportovat pomocí editoru šablon. Jakmile je průzkum dokončen, uživatel jej může aktivovat a zpřístupnit jej respondentům k zobrazení a zodpovězení. Otázky lze rovněž importovat a exportovat prostřednictvím rozhraní editoru. LimeSurvey nemá žádný limit na počet průzkumů, které může uživatel vytvořit, ani není omezen počet účastníků, kteří mohou odpovědět. Kromě technických a praktických omezení neexistuje také žádný limit na počet otázek, které může mít každý průzkum.

Otázky se přidávají ve skupinách. Otázky v každé skupině jsou uspořádány na stejné stránce. Průzkumy mohou zahrnovat různé typy otázek, které mají mnoho formátů odpovědí, včetně vícenásobného výběru , zadávání textu, rozevíracích seznamů , numerického zadávání, posuvného vstupu a jednoduchého zadávání ano/ne. Otázky mohou být uspořádány do dvourozměrného pole s možnostmi podél jedné osy založenými na otázkách na druhé ose. Otázky mohou záviset na výsledcích jiných otázek. Respondent může být například dotázán na dopravu při dojíždění pouze v případě, že odpověděl kladně na otázku, zda má práci.

LimeSurvey také poskytuje základní statistickou a grafickou analýzu výsledků průzkumu. Průzkumy mohou být buď veřejně přístupné, nebo mohou být přísně kontrolovány pomocí tokenů „pouze jednou“, udělovaných pouze vybraným účastníkům. Účastníci mohou být navíc anonymní nebo LimeSurvey může sledovat IP adresy účastníků. Mnohem podrobnější seznam funkcí lze nalézt na webové stránce LimeSurvey.


Připravujete projekt a chcete zapojit veřejnost? Zde je návod, jak na to!